Úvodní strana » Produkty, služby » Projektové řízení

Projektové řízení

Projektové řízení v Qi představuje nástroj pro kompletní řízení a zpracování jak obchodní tak realizační části projektu. Po ukončení realizační části projektu jej lze v rámci Qi předat také do servisního oddělení k řízení následných servisních činností. Již v rámci obchodní fáze lze sledovat a vyhodnocovat náklady související s daným projektem. Samozřejmostí je harmonogram v přehledném ganttově grafu, finanční řízení projektů z pohledu plánovaných a skutečných nákladů/výnosů s provázání až do účetnictví, kapacitní řízení projektu jak statků tak i lidských zdrojů, objednávání materiálu související s projektem, řízení připojených úkolů, porad či jednání s partnery.   

Projektové řízení v Qi vám pomůže efektivně řídit projekty na všech úrovních vaší společnosti.

 

Projektování QI je koncipováno pro:

 • společnosti zabývající se projektovou, inženýrskou, konzultační a poradenskou činností
 • projekčně - inženýrské organizace
 • firmy provádějící pozemními i podzemní, energetické či vodohospodářské stavby
 • firmy s projektově orientovanými zakázkami

QI Vám zjednoduší činnosti při:

Obchodní části projektu

 • Definování předpokládaných nákladů, výnosů
 • Definování plánovaných dat zahájení a ukončení
 • Tvorba předpokládaných kapacit zdrojů
 • Časový pohled na související projekty
 • Řízený přechod z obchodní fáze do fáze realizační

Realizaci projektu

 • Rozpočet projektu a práce s ním
 • Připojení nákladových a výnosových dokladů k libovolné úrovni hierarchie projektu
 • Grafické zobrazení průběhu projektu a návazných činností - Ganttův graf
 • Řízení kapacit statků a lidských zdrojů
 • Generování a kontrola souvisejících akcí a úkolů
 • Řízení neshod a změn
 • Řízený přechod do servisních činností

Vyhodnocování projektu

 • Porovnání plánovaného stavu se skutečností v libovolné fázi projektu
 • Vyhodnocování projektu z pohledu financí, kapacit a termínů

Řekli o QI:

„QI nám přináší přehled o našich projektech. Díky tomu vidíme, jak zakázky vycházejí z pohledu financí i kapacit. Čísla tak nemusíme nosit v hlavě. Bez QI si už práci představit neumíme.“

Ing. Irena Truhlářová
zakladatelka společnosti ARCHCON Atelier Praha