Úvodní strana » Produkty, služby

PRODUKTY, SLUŽBY

Informační systém QI

Naší hlavní činností  jsou dodávky a  implementace informačního systému QI. Specializujeme se především na projektově orientované firmy, organizace poskytující servisní služby a obchodních organizace. Rozsah našich činností v rámci každé dodávky je zcela kompletní. Od počáteční analýzy, návrhu řešení pro konkrétního zákazníka, přes školení a konzultace konkrétních firemních procesů, až po dohledy v rámci rutinního provozu. Naše dodávky jsou řešením pro firmy, které chtějí nebo potřebují víc než je přizpůsobovat se informačnímu systému. Produkt, který dodáváme zákazníkům nás nijak nelimituje. Proto se můžeme bez omezení soustředit na návrh nejvhodnější řešení pro konkrétního zákazníka tak, abychom splnili veškerá jeho očekávání.     

Spojení se společností QiGroup a.s., jako producenta infromačního systému QI je zárukou využití nejnovějších technologií, rychlé systémové podpory a profesionálního přístupu k zákazníkům.

Finanční analýza podniku

 1. Horizontální a vertikální analýza podniku (na základě předložených ročních výkazů společnosti - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Cash flow)
 2. Poměrová analýza - zaměřená zejména na ukazatele:
  • rentability
  • aktivity
  • zadluženosti
  • likvidity
  • produktivity práce
  • analýzy čistého pracovního kapitálu
 3. Srovnávací analýza - zaměřená zejména na:
  • horizontální a vertikální analýzu podniku v porovnání s odvětvím
  • poměrová analýza podniku v porovnání s odvětvím
 4. Mezipodnikové srovnávání
  • jednorozměrné metody srovnávání
  • vícerozměrné metody srovnávání
 5. Bonitní a bankrotní modely
  • sestavení bonitních a bankrotních modelů pro konkrétní podnik

Vedení účetnictví, Daňové poradenství

Vedení podvojného účetnictví, majetku, zpracování mezd.  Komplexní řešení v oblasti daní, zpracování daňového přiznání. Zpracování či revize účetních závěrek. Analýza daňových dopadů.