Produkty, služby

Implementace informačního systému QI

Hlavní náplní společnosti AQIN s.r.o je implementace informačního systému QI především v projektových firmách a výrobních i obchodních společnostech, včetně vývoje zakázkových řešení.

Spojení se společností DC CONCEPT, jako tvůrcem infromačního systému QI je zárukou využití nejnovějších technologií, rychlé systémové podpory a profesionálního přístupu k zákazníkům.

Oborová řešení

Finanční analýza podniku

 1. Horizontální a vertikální analýza podniku (na základě předložených ročních výkazů společnosti - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Cash flow)
 2. Poměrová analýza - zaměřená zejména na ukazatele:
  • rentability
  • aktivity
  • zadluženosti
  • likvidity
  • produktivity práce
  • analýzy čistého pracovního kapitálu
 3. Srovnávací analýza - zaměřená zejména na:
  • horizontální a vertikální analýzu podniku v porovnání s odvětvím
  • poměrová analýza podniku v porovnání s odvětvím
 4. Mezipodnikové srovnávání
  • jednorozměrné metody srovnávání
  • vícerozměrné metody srovnávání
 5. Bonitní a bankrotní modely
  • sestavení bonitních a bankrotních modelů pro konkrétní podnik

Hodnocení investičních projektů

 • V oblasti informačních a komunikačních technologií před jejich realizací a po jejich realizaci s ohledem na jejich návratnost.