Účetní služby

Finanční a účetní služby patří z hlediska požadavků na ochranu a zabezpečení dat k těm nejnáročnějším. Účetní firmy, auditoři, daňoví poradci, ti všichni si nemohou dovolit ani jedinou chybu a jejich práce musí být naprosto precizní. Zároveň je však požadována maximální rychlost při vkládání dat a vlastním zpracování, nemluvě o zapracování případných legislativních změn. Existuje nástroj, který všechny tyto požadavky efektivně splní?

Ano, systém QI poskytuje řešení pro všechny potřeby subjektů působících na finančním trhu a poskytujících finanční či účetní služby. Ve spolupráci s firmami z oboru byly při vývoji QI zohledněny zcela specifické požadavky právě pro tuto oblast - ať už jde o důraz na snadné vkládání vstupních dat, jasné nadefinování tiskových sestav či přehlednost a rychlou orientaci v dokladech. Toto řešení je zcela komplexní a skládá se z řady vzájemně spolupracujících modulů, které pokrývají jak bezpečnost dat, tak legislativní čistotu či snadný export.

Systém QI Vám usnadní například tyto činnosti:

  • Oceňování a přeceňování pohledávek
  • Vícestranné zápočty
  • Odpisy pohledávek
  • Vzdálený přístup zákazníka k datům v účetní agendě
  • Přímé pořizování dokladů
  • Komunikace se zákazníky – každý má svoji databázi
  • Off-line přenos dat

Řekli o QI


„Výhody QI jsou ověřeny naší praxí. Osvědčilo se nám po stránce technologické i licenční a hlavně v komunikaci s klienty. Díky novému stylu práce se nám daří rozšiřovat portfolio našich zákazníků.“

Ing. Jarmila Burianová,
jednatelka ICM, s.r.o.