Strojírenský průmysl


Strojírenský průmysl je nejnáročnější průmyslové odvětví, které se vyznačuje širokým sortimentem výroby a rozptylem do mnoha závodů. V České republice je rozvinutá výroba letecká, výroba kolejových vozidel, ale i mikroelektronika a optika. Dochází k rozvoji nových oborů, které jsou spojeny s technologickými centry a výrobou špičkových technologií. Využívání informačních technologií ve strojírenské výrobě se pak díky optimalizaci postupů a schopnosti pružné reakce na požadavky, stává konkurenční výhodou na trhu. Informační systém QI plně podporuje firmy z oblasti kovovýroby, výrobce ocelových konstrukcí, nástrojárny a další. Máme řešení pro podniky, které se zabývají kusovou i zakázkovou výrobou, i malosériovou, velkosériovou i hromadnou výrobu.

QI Vám pomůže především v následujících oblastech:

 • Technická příprava výroby
 • Řízení změn technické i výrobní dokumentace
 • Variantní kusovníky a výrobní postupy
 • Cenové kalkulace
 • Kapacitní plánování včetně grafických pohledů s ohledem na priority
 • Řízení výroby
 • Projektové řízení předvýrobních etap
 • Sledování a zajišťování jakosti produkce
 • Dohledatelnost, podpora šarží a sériových čísel
 • Řízení kooperací
 • Sledování nedokončené výroby
 • Vykazování operaci pomocí čárových kódů
 • Sběr dat z technologických zařízení (např. napojení na vážní systémy)
 • Řízení výroby pomocí teorie úzkých míst (TOC)
 • Optimalizace zásob

Řekli o QI


"Razantně se nám snížilanáročnost administrativní práce a zprůhlednilo hosporaření. Jsme přesvědčeni, že díky své ojedinělé elastičnosti nám QI zajistí podporu v dalším dynamickém rozvoji."

Prestar, s. r. o.
Ing. František Horák, jednatel firmy